Massage.jpg

NBE LYMFTERAPI 90 MIN

90 minuter

Den här behandlingen hjälper din kropp att knuffa igång det tröga lymfsystemet. Med hjälp av kunskap, manuell masage och behandling med radiofrekvens kan vi gemensamt få ditt lymfsystem att dansa i takt med din kropp och själ.

Behandlingen inleds med ett samtal om ditt nuläge och om dina förväntningar med behandlingen. Sedan bäddar jag ner dig och du får en individuellt anpassad behandling med massage och radiofrekvens som upplevs som behaglig, effektiv och djupt avslappnande.

 

Det lymfatiska systemet uppmärksammades redan på 1600-talet och omtalades som "det vita blodet". Kunskapen föll sedan i glömska och har de senaste decennierna aktualiserats igen.

Kliniken-256.jpg